เมื่อได้ยินเพียงชื่ออาจยังคาดเดาไม่ได้ว่า ‘เนินพระ’ หรือ ‘เนินยายหอม’ มีความสำคัญอย่างไร แท้จริงแล้วบริเวณนี้ถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มาก โดยขุดพบหลักฐานสำคัญหลายชิ้นด้วยกัน ย้อนไปประมาณปี พ.ศ.2479 พระธรรมวาทีคณาจารย์ (หลวงพ่อเงิน) เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม ได้ขุดเอาอิฐหักพังแถวชานเนินไปสร้างพระอุโบสถ เมื่อขุดลึกลงไปปรากฏพบ ศิลาเหลี่ยมเขียวสองต้น สูงประมาณ 4 เมตร มีลายจำหลักที่ปลายเสา

คล้ายกับเสาประตูสาญจีเจดีย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช ตอนบนของเสามีง่ามสำหรับวางพระเสมาธรรมจักร เป็นแบบเดียวกับที่พบในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระงาม วัดพระประโทณ และพระราชวังสนามจันทร์ นอกจากนี้ยังขุดพบ กวางหมอบทำด้วยศิลา 1 ตัว พระพุทธรูปศิลาสมัยทวาราวดี 1 องค์ และพระเสมาธรรมจักรทำด้วยหินแต่อยู่ในสภาพที่หักพัง ปัจจุบันเสาศิลานี้อยู่ที่วัดดอนยายหอม ส่วนกวางหมอบกับพระพุทธรูป เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จากโบราณวัตถุที่ค้นพบ จึงเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า เดิมบริเวณนี้เป็นวัดเก่า และตัวเนินคงเป็นฐานเจดีย์ขนาดสูงใหญ่ที่อยู่ภายในบริเวณวัด ตั้งแต่สมัยทวาราวดีหรือก่อนหน้านั้น และมีอายุกว่า 1,000 ปี มาแล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปรากฏพบอยู่ในเมืองนครปฐม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand